Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Výpisky z publikace Čakovice, historie obce a okolí; Sládeček Jan, 1992

(zaměřeno na Přezletice a obce sousední + údaje regionálního charakteru - Brandýsko)
Celé panství tvořilo:
  1. zboží Ctěnice, k němu patřily vesnice: Ctěnice, Předletice s dvorem Zlatý kopec, Sluhy a mlýn v Podolánce

  2. zboží Čakovice – vesnice Velké Čakovice

Obyvatelů bylo v celém panství 1290, z toho 3 rodiny protestanské a 4 izraelské. Obživu poskytovalo hospodářství, jen u několika obyvatel řemeslo. Půda byla nejlepší u Sluh, s hlubokým nejlepším humusem. Nejvíce se zde dařilo obilninám, luštěninám krmivům a bramborám. Stav hospodářských zvířat, které vlastnila vrchnost i poddaní: 89 ks koní, 334 ks hovězího dobytka, 1511 ks ovcí, 154 ks vepřů, 56 ks koz a 23 včelstev. Hospodářské dvory vlastnila vrchnost ve vlastní režii ve Ctěnicích, Sluhách a na Zlatém kopci. Sluhy i Čakovice měly své ovčíny. Robota poddaných byla u zboží Ctěnice 2496 dnů, potahem dvojpřípřežným a 2244 dnů ruční práce, u zboží Čakovice 312 dnů potahem trojpřípřežným a 241 dnů práce ruční a sekání. Stav zajíců a koroptví byl podle tehdejších měřítek bezvýznamný. V bažantnici bylo několik divokých bažantů. U Sluh se těžil výborný stavební kámen. také vršek Zlatý kopec měl k těžbě vhodný kámen pro stavby. V panství byli 3 šenkýři, 1 sládek, 3 mlynáři, 3 kováři, 11 krejčích, 8 ševců, 3 truhláři a 2 povozníci. Ve Ctěnicích 1 porodní bába.


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz