Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Bášť

Historie

Velký Bášť

Velký Bášť náležel v dávných dobách kapitule vyšehradské. V XIV. stol. patřilo tu některé zboží klášteru na Karlově. Ve století XV. uvádějí se majiteli Kašpar Čatr, Lerojid z Báště, v XVI. století Dorota z Třebošnic, Bryknar z Brukštejna, Jetřich z Vřesovic, Jaroslav Semechovský ze Semechova, v XVII. století Zdeněk Smolík ze Slávie, jemuž pro účast v povstání pobráno a prodáno r.1623 Albrechtovi z Waldštýnu a ten r.1624 prodal Velký Bášť paní Alžbětě z Lobkovic. R.1681 kouopil Velký Bášť Jan Hartvík hrabě z Nostic, který jej připojil ke svému měšickému panství.
Kaplička u silnice ve Velkém Bášti byla postavena r.1746.

Malý Bášť

Malý Bášť patřil v XIV. století Vackovi Křížovi z Prahy, jeho dědici odkázali jej r.1456 koleji nazaretské při universitě Karlově v Praze. Od r. 1581 patřil rodu Hochhauzrů, jemuž byl po 30-leté válce pobrán a klášteru Dominikánek na Malém Městě Pražském postoupen. R.1694 koupil jej Jan Hartvík hrabě z Nostic.
Kaplička postavena r.1865.

Grunty

Registra gruntovní rychty Líbeznické, Malo a Vel. Bašťské, Měšické a Hovoršovské od roka 1708
Dle nového počítání obsahují na: Fol. 1: přípis vrchnosti o založení těchto register ze dne 11. února 1709
Fol. 2: 0
Fol. 3-190: zápisy o gruntech z let 1662 (ze starých reg. grunt.) - 1750
Fol. 191-196: 0
Fol. 197-200: rejstřík

Dle původního počítání bylo více než fol. 264 textu. Z těch nyní chybí: 73-81, 106-117, 127-129, 140-148, 169, 172, 174-5, 178, 180-1, 183-190, 197-202 a celá ves Hovorčeves (Hovořovice) 243-264.

Pokud se týče vsi Veliký Bášť - viz též její "Registra urburní" z let 1625-1703.

Wess Libesznitze
Sedláczy Martin Purnoch 1
Jan Maxa 7
Hawel Lexa 13
Jan Purnoch 19
Heinrich Lymb 25
Cateřina Wyhlydowa 31
Jan Sládek 37
Wáczlaw Tyll 43
Jan Kržehnácž 49
Wáczlaw Urbánek 55
Martin Halýk 61
Jan Swoboda 67
Jan Tyll 73
Jan Nowák 79
Chalupníczy Jan Fiala 82
Andrejs Kaše 85
Heinrich Lymb 88
Matiej Kržížek 91
Jakub Nowák 94
Michal Hanszl 97
Jirží Nowák 100
Tomáš Šícha 103
Jan Nowák 106
Jan Junek 109
Bartoloměj Cziplt 112
Jan Swoboda 115
Wess Welkeg Bášt
Sedláczy Jan Husák 130
Jakub Wykauk 136
Wáczlaw Šmíd 143
Dorota Kleisarowa 149
Jakub Hegda 155
Chalupníczy Martin Tůma 161
Jirží Šittera 164
Wáczlaw Šymek 167
Jan Mateczkeg 170
Martin Huptich 173
Jirží Štiastneg 176
Wáczlaw Huptich 179
Jakub Šimek 182
Wess Maleg Bášt
Chalupníczy Jakub Kaška 191
Matauš Hegda 194
Wess Miešycze
Sedláczy Wojtiech Klabauk 203
Tobiáš Walter 209
Martin Holešowský 212
Jirží Holub 215
Martin Pekárka 218
Jan Matzke 221
Matauš Butka 224
Wojtiech Kaderžáwek 227
Bartolomiej Perštegn 230
Kaderžina Eblowá 233
Wess Howoržowicz
Chalupníczy Matauš Lambog 243
Jan Lošan 246
Tomáš Thum 249
Jan Petržylka 252
Jan Smolýk 255
Jirží Knoll 258
Jan Kaderžáwek 261
Wýt Petržylka 264

Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz