Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Čakovičky

Historie

Čakovice, pro rozdíl s Čakovici v okresu Karlínském obvkyle i Čakovičky, ale naprosto nesprávně Malé Čakovice, poněvadž jest překlad z německého Klein Čakovic, držel r.1496 Bartoloměj Bubna ze Všebořic, který se dotud psal na Čakovicích, načež spojeny s Jiřici. V závětu svém r.1880 odkazuje Mikuláš Vančura z Řehnic svým dcerám ves celou Čakovice, které ji r.1583 s Jiřici prodaly Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic. Mezi statky r.1621 po Albrechtu Smiřickém zabranými jmenují se opět Čakovice. Kol r.1610 byl u Čakovic konec plotu, jímž bylo pasntví Brandejské vůkol obehnáno.

O někdejších rybnících Vokřínem nade vsí a Slatinou, položenou při Jiřicích.

Až do bitvy Bělohorské byly Čakovičky přifařeny do Kojetic, načež i s Kojetici byly připojeny ke Kostelci. Když byla fara Kojetická obnovena, zůstaly Čakovičky při Kostelci. Přiškoleny byly až do r.1793 do Kojetic, načež zřízena samostatná škola jednotřídní, od r.1882 dvoutřídní. R.1818 byla vystavěna nynější budova. Do r.1894 byly sem přiskoleny i Jiřice; nyní přísluší školou do Čakoviček pouze Nová Ves.

K velkostatku Lobkovskému příslušelo v Čakovičkách 69 ha a 42 m2 půdy.

Grunty

  1. Purkr. č. 1, r.1617 o 40 kopách záh. rolí, s úrokem dvakráte v rok po 6 kopách gr. míš., 9 slepic, roboty hrabání na lukách 2 dny, držel r.1570 Pavel Dvořák, r.1594 Jiří Vavák, původem z Vyšerovic, 1601 David Žitavský z Dromsdorfa, puchaltr České komory, 1607 Jindřich Sladovský ze Sladova, 1617 Jan Vartovský z Varty, od něhož téhož ještě roku přešel v držení kněžny Polyxeny z Lobkovic. Ve válve třicetileté zpustl.. R.1692 přeložen sem byl z Toušeňského dvora ovčín a r.1696 koupen dvůr k panství i zřízen z něho dvůr panský, k němuž zabrány pustý grunt Skřivansovský o 14 kopách, 10 kop rolí od purkr. gruntu č.4, 40 str. rolí poplatných od Čakovic a 44 str. rolí poplatných od Nové Vsi celkem r.1748 380 str. Když r.1777 dvůr zrušen, zřízeny z něho emfyteutické živnosti č.1 s 31 měřicemi, č.2 s 20, č.16 s 39, č.17 s 38, č.18 s 39, č.19 s 38, č.10 s 39, č.21 se 40, č.11 se 40, č.23 s 15, č.24 s 11, č.25 s 9 měřicemi rolí; jednotilvé části přiděleny k menším usedlostem poplatným.
  2. Purkr. č. 2, nyní č. 7, r.1616 s 9 kopami, r.1698 se 4 kopami 40 záhn., r.1780 s 58 měřicemi rolí, s úrokem dvakráte v roce po 32 gr. míš., 6 slepic, 7 kuřat, roboty ženné 4 1 dne, roboty hrabání v lukách 2 dny, držela Mariana Holubka, 1593 Jakub Vorel, 1616 Jiří Kamenský, 1662 Jan Zíka, načež jej od mnoha let pustý ujal r.1698 a vyměnil s Václavem Tučkem r.1716 za grunt nyní č.34 v Zápech. L.1721 následoval Jan Šmíd, 1726 Jan Hloušek, 1780 Pavel Pekař, 1812 Václav Pokorný, 1821 Magdalena Pokorná, 1829 Antonín Vlasák, 1832 Václav Kratochvíl, 1860 Václav Kratochvíl, 1909 Josef Kratochvíl.
  3. Purkr. č. 3, nyní č.11, r.1598 o 24 kopách záh., r.1790 o 245 měřicích rolí s úrokem o sv. Jiří 1 kopy 30 gr., o sv. Havle 2 kop gr. míš., 12 slepic, 8 kuřat, roboty žetí 6 1 a hrabání na lukách 2 dnů, držela Lidmila Brožková, 1598 Jakub Šmorha, 1600 Václav Vacek, 1617 Polyxena kněžna z Lobkovic, r.1664 koupil jej docela pustý Matěj Koubek jinak Skála, 1705 Vít Hloušek,1740 Jan Hloušek, 1775 František Hloušek, 1823 František Hloušek, 1833 Marie Hloušková, 1836 Jan Pavlíček, 1840 Kateřina Pavlíčková, 1878 Karel Svoboda, po něm Jan Novotný, 1803 Jan Novotný, 1827 Antonín Vlasák, 1834 Anna Vlasáková, 1842 Tomáš Málek, 1845 Václav Masák, 1846 Josef Brandejs, 1850 Václav Růžička, 1872 Klára Růžičková, 1876 Josef Kára, 1881 Jan Dlouhý, 1883 Antonín Halík, 1887 Jan Dlouhý, 1892 Jindřich Gross, 1907 František Kurel.
  4. Purkr. č. 4, nyní č.6, r.1623 o 20 kopách záh., r.1690 o 24 kopách, r.1790 o 245 měřicích rolí, s úrokem dvakráte v rok po 1 kopě 10 gr. míš., 10 slepic, 7 kuřat, roboty ženné 10 dnů, hrabné na lukách 2 dny, r.1790 o 238 měř. rustikálních a 7 měř. dominikálních, držel Vít Černý, 1592 Urban Vaňousek, 1614 Vít Vaňousek, 1623 Jan Karas, 1624 Matěj Kavka, 1654 Jan Kavka, po něm Matěj Černý, 1690 Matěj Cerha, 1724 Karel Skramovský, 1729 František Herel, 1768 Jan Novotný, 1790 Jan Novotný, 1802 Jan Novotný, 1827 Antonín Vlasák, 1834 Anna Vlasáková, 1842 Tomáš Málek, 1845 Václav Masák, 1846 Josef Brandejs, 1850 Václav Růžička, 1872 Klára Růžičková, 1876 Josef Kára, 1881 Jan Dlouhý, 1883 Antonín Kalík, 1887 Jan Dlouhý, 1892 Jindřich Gross, 1907 František Kurel.
  5. Purkr. č. 5, nyní č. 8, r.1599 o 19 kopách 30 záh., r.1707 o 24 kopách záh., r.1779 o 228 měřicích rolí, s úrokem dvakráte v roce po 1 kopě 30 gr. míš., 9 slepic, 5 kuřat, roboty ženné 13 1 dne, hrabné na lukách 2 dny, držel 1599 Adam Benešů, 1617 Daniel Farář, 1621 Václav Černý, 1628 Matěj Brandejský, načež byl pustým spáleništěm, až ujal jej r.1654 Václav Krouza. Následovali: 1707 Tomáš Král, 1717 Tomáš Pokorný, 1729 Karel Král, 1732 Tomáš Pokorný, 1745 syn nejmladší Václav Pokorný ,1779 syn jeho zase Václav Pokorný, 1821 Václav Pokorný, 1849 Václav Svoboda, 1859 Kateřina Svobodová, 1877 Josef Pavlíček a Kateřina Pavlíčková, 1906 Kateřina Pavlíčková.
  6. Purkr. č. 6, nyní č.12, r.1631 o 2 kopách, r.1785 o 30 měřicích, z nichž 11 dominikálních, s úrokem dvakráte v roce po 30 gr. míš., 4 slepic, 2 kuřat, roboty ženné a hrabání na lukách po 2 dnech, držel Urban Moravec, 1577 Václav Vacek, 1600 Matěj Vaňousek, 1608 Adam Benešů, 1623 Jan Kašpárek. Od r.1631 až do r.1704 byl pust a bez hospodáře, až ujal jej r.1704 Václav Bejškovský. Po něm následoval r.1719 Jan Kutina, 1727 Petr Janoušek, 1751 Tomáš Málek, 1758 Martin Rychtrmoc, 1785 Tomáš Málek, 1830 Josef Málek, 1834 Josef Riegel a ihned Josef Králík, 1835 Vincenc Novák, 1861 Václav Pokorný, 1870 Antonín Fryš, 1904 Václav Fryš.
  7. Purkr. č. 7, nyní č.13, r.1614 o 1 kopě 55 záh.m r.1704 o 3 kopách, r.1803 o 40 měřicích rolí, z nichž 8 dominikálních, s úrokem dvakráte v roce po 30 gr. míš., 2 slepic, roboty žetí a hrabání na lukách po 2 dnech, držel Petr Němec, 1580 Burián Krčmář, 1614 Vít Krejčí, 1623 Matěj Řezáč, 1675 Pavel Jenšt, po něm Václav Žák, 1704 Vavřinec Hlaváček, 1729 Jiří Hlaváček, 1758 Jiří Fidrant, 1803 Václav Šulc, 1830 Jan Kučera, 1865 František Kučera, 1890 Občanská záložna v Libni, 1903 Karel Svoboda, 1906 Václav Svoboda.
  8. Purkr. č. 8, nyní č. 10, r.1663 o 6 kopách záh., r.1790 o 51 měřicích rolí, s úrokem os v. Jiří 1 kopy, o sv. Havle 30 gr. míš., 4 slepic, roboty ženné 2 1 dne, hrabání sena 2 dny, r.1584 Vávra Švugr, 1611 Jiří Firman, 1663 Martin Skála, po něm Matouš Bejšovský, 1707 Jakub Reicher, 1732 Jiří Bejšovský, 1743 Jiří Hořčice, 1753 Tomáš Boháč jinak Reicher, 1790 Tomáš Boháč, 1825 Josef Boháč, 1848 František Boháč, 1886 Antonín Vodička, 1887 Josef Porges, 1888 Václav Manželka, 1902 Václav Tykač, 1908 Bedřich Vítů.


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz