Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Lhota nad Labem

Historie

Lhota jest z vesnic, vysazených po r. 1332, po připojení Skorkova, skrze pány z Michalovic na pokraji lesa Boru nebo lesa Brandejského, a zůstala vždy příslušenstvím panství Brandejského. Místní podání tvrdí, že stávala původně tam, kde říká se v „Okrouhlíku“ a posud jsou zbytky sídliště, načež prý za války třicítileté byla zpuštěna a na nynějším místě obnovena, ale tomuodporují purkrechtní knihy, dle nichž toliko grunty purkr. č. 1, 4, 6 a 9 po nějaký čas byly pusty. Lidé ve Lhotě osedlí všichni byli povinni „na louce v Zadních Přerytinách (u nynějšího Borku) seno roztřásati každej rok, kolikrát by toho koliv potřeba byla. Tíž lidé povinni (byli) na moste Skorkovském, když se koliv opravoval aneb toho potřeba byla, kolí bíti. Také tíž lidé povinní (byli) k vy(z)pravování stavu u mlejna Skorkovského, když by toho koliv potřeba byla, sutinu aneb chvojí voziti. Při té vsi jest louka veliká, slove v Perném, kterouž někdy hajní užívali, ta potom jest byla nájemníku Konětopskému pronajata a nyní se pro dobytky J. M. Cé. klidí“

Grunty

Osedlí byli tito:

 1. Purkr. č. 1, nyní též č. 1, se 7 kopami anebo půl lánu dědiny a dvou kouscích luk, s platem dvakráte v rok po 42 gr. míš., 16 gr. peněz ženných, 3 slepic, držel r. 1581 Jakub Fousek, 1597 Šimon Novotný, načež zpustl a byl bez hospodáře. R. 1676 ujal jej Jiří Kukal, po něm Matěj Ouštecký, 1713 František Hanzlík, 1753 František Hanzlík, 1757 Antonín Kopecký, 1790 Antonín Kopecký, 1805 Josef Petrů, 1806 Václav Cerha, 1820 Jan Cerha, 1842 Václav Cerha, 1848 Václav Cerha, 1848 Václav Cerha, 1889 Anna Cerhová, 1892 Josef Cerha.
 2. Purkr. č. 2, nyní též č. 2, s desíti kopami nebo půl lánu polí s loukou, s platem dvakráte v rok po 44 gr., peněz ženných 16 gr. míš., 3 slepic, držel r. 1575 Jan Malík, 1616 Bartoň Řezáč, 1669 Tomáš Musil, po něm Václav Kolínský, 1692 Jan Zalabák, 1740 Jan Zalabák, 1761 Matěj Zalabák, 1802 Antonín Zalabák, 1844 Jan Zalabák, 1861 František Zalabák.
  R. 1796 oddělena byla od něho chalupa č. 35 o 14 jitrech pro Matěje Zalabáka.
 3. Purkr. č. 3, krčma nyní č. 6, původně o půl lánu rolí a luk, r. 1598 o 11 kopách, r. 1713 o 9 kopách dědiny, s platem dvakráte v rok po 40 gr., peněz ženných 16 gr. míš., 5 slepic, držela r. 1584 Johanka Pavlová. R. 1598 daroval jej Rudolf II. poštmistru Andresu Fuktycovi, který jej ihned prodal Melicharu Spálenému. Následovali: r. 1608 Michal Spálený, 1658 Jan Stránský, po něm Pavel Ouštecký, 1723 Matěj Ouštecký, 1741 Jan Ouštecký, 1742 Jiří Ouštecký, 1761 František Ouštecký, 1815 František Ouštecký, 1872 Jan Houštecký, 1898 František Houštecký.
  R. 1802 odděleno č. 34 pro Antonína Oušteckého.
 4. Purkr. č. 4, nyní č. 7, r. 1658 s 12 kopami záh., z nichž 4 kopy porostlin, r. 1706 toliko se 6 kopami 30 záh. dědiny, držel r. 1584 Václav Matějků, načež zpustl a byl bez hospodáře. R. 1658 ujal poustku Jan Voborník, po něm Václav Kolínský, 1706 Josef Svoboda, 1761 Antonín Svoboda, 1802 František Svoboda, 1809 Jan Svoboda, 1848 Jan Svoboda, 1872 Anna Svobodová, 1879 Jan Svoboda, 1908 Jan Svoboda.
 5. Purkr. č. 5, nyní č. 9, r. 1584 o 6 kopách 10 záh., držela r. 1584 Johanka Pavlová, 1594 Václav Housenka, načež zpustl a byl bez hospodáře, až jej r. 1668 ujal Jan Voborník, po něm následoval Václav Voborník, 1714 Václav Ouštecký, 1735 Josef Ouštecký, 1761 Václav Ouštecký, 1766 Jan Ouštecký, 1787 Anna Ouštecká, 1819 Antonín Ouštecký, 1838 Václav Houštecký, 1865 Marie Houštecká, 1890 Václav Berounský.
 6. Purkr. č. 6, nyní č. 11, r. 1584 o čtvrti lánu nebo 3 kopách 30 záh. dědiny, s paltem 2 polí a ze tří kusů luk dvakráte v rok po 28 gr. míš., peněz ženných 8 gr., slepic 2, držel r. 1584 Jakub Fousek, po něm zpustl a odumřel, načež jej docela pustý ujal r. 1664 Šimon Hlavenecký, po něm Jiří Voborník, 1690 Jan Kula, 1758 Antonín Kula, 1772 Jan Kocourek, 1784 Václav Kocourek a ihned Václav Kula, 1822 František Kula, 1855 Anna Kulová, 1856 Václav Houštecký, 1879 František Houštecký, 1888 dědicové.
 7. Purkr. č. 7, nyní č. 12, o 5 kopách 30 záh. dědiny, neboli o půl druhé čtvrti rolí a třech kusích luk, z nichž platilo se dvakráte v rok po 45 gr., peněz ženných 8 gr. míš., slepic 2, držel r. 1585 Mach Dupa, 1606 Jíra „na Dupovým“, načež spustl a odumřel, až jej r. 1678 ujal Jan Kubišta, po něm Vít Vaněk, 1696 Václav Fiala, 1722 Matěj Fiala, 1761 Josef Fiala, 1798 Antonín Fiala, 1804 Matěj Zalabák, 1828 Josef Houštecký, 1873 Josef Houštecký, 1890 František Houštecký, 1909 Josef Houštecký.
 8. Purkr. č. 8, nyní č. 15, o půl lánu rolí a třech lukách, r. 1584 o 10 kopách dědiny, z níž platilo se dvakráte v rok po 50 gr., peněz ženných 8. gr. míš., slepice 3, držel Šťastný, 1597 Václav Šťastný, 1598 Pavel Novák, načež zpustl a odumřel, až r. 1675 jej ujal Martin Tesař, po něm Jan Stránský, držel toliko 5 kop záh. R. 1680 následoval syn Jan Stránský, 1727 Antonín Stránský, 1761 Václav Stránský, 1811 Matěj Stránský, 1830 Antonín Houštecký, 1832 Jan Houštecký, 1874 Jan Houštecký, 1889 Josef Houštecký.
  R. 1799 oddělena od něho chalupa č. 10 o 43 měřicích pro Václava Hošteckého, následovali 1827 Jan Houštecký, 1848 Karel Vymlátil, 1855 Jan Fiala, 1869 Václav Houštecký, 1883 František Novák, 1906 Marie Slavíková na polovici.
 9. Purkr. č. 9, nyní č. 8, o půl lánu a dvou kusích luk, r. 1583 o 9 kopách, r. 1691 o 9 kopách 27 záh. dědiny, s platem ročním dvakráte v roce po 45 gr., peněz ženných 16 gr. míš., slepice 3, držel r. 1583 Šimon Buršů, 1638 Jan Šarbort. R. 1648 byl dokonce spuštěn, až ujal jej r. 1661 Šimon Hlavenecký, po něm ještě pustý ujal Matěj Lenhart, ale sběhl, načež přikázán r. 1691 Antonínu Klímovi, po němž následovali: r. 1723 Antonín Klíma, 1757 Josef Jakubův, 1762 Josef Klíma, 1799 Josef Klíma, 1834 František Klíma, 1861 Josef Klíma, 1888 Josef Klíma, 1893 František Klíma.
  R. 1799 odděleno Josefu Klímovi 91 měřic.


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz