Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Nová Ves

Historie

Nová Ves, soudě již dle jména, vystavena poměrně později. V listinách vyskytuje se pouze r. 1580, v závětu pana Mikuláše Vančury, a r. 1621, při výčtu statků, po Janu Albrechtu Smiřickém zabraných, vždy jako příslušenství tvrze Jiřické, s níž i k panství Brandejskému připojena. O někdejších rybnících, Žebráku nade vsí a Dlouhém pode vsí, srovnej co řečeno při Jiřících.

Když založen r.1696 dvůr v Čakovičkách, přibralo k němu pasntví 44 str. rolí, od gruntů Novoveských oddělených.

Všichni osedlí v Nové Vsi byli "ze spolka v též vsi povini … votavu hrabati, usušiti na lukách, když se jim rozkáže".

Až do bitvy Bělohorské byla Nová Ves přifařena do Kojetic a později s Kojetici ke Kostelci nad Labem, při němž zůstala, když fara Kojetická byla obnovena.

Grunty

V Nové Vsi bývalo kdysi 13 usedlých, a sice:

 1. Purkr. č.1, nyní č. 14, r.1600 o 15 kopách záhn., r.1775 o 179 měřicích rolí, s úrokem dvakráte v rok po 1 kopě 40 gr. míš., 12 slepic, roboty hrabání senma 1 den v roce, držel Jakub Sobek, 1649 Jan Halouš, též Haloušek, 1675 Václav Šimůnek, 1697 zeť jeho Vít Hloušek, 1705 Matěj Skála, 1707 Matěj Dvořák, 1717 jeho zeť Matěj Žemlička, 1723 Pavel Dehort, 1729 Tomáš Kolátor, 1745 Pavel Dehort, 1757 Jan Koliandr, 1780 Václav Krkavec, 1787 Martin Koliandr, 1806 Jiří Řepka, 1834 Jan Řezáč, 1873 Antonín Řezáč, 1906 Rudolf Řezáč.
 2. Purkr. č.2, nyní č. 1, r.1600 o 17 kopách 30 záh., r.1712 o 21 kopách záh., r.1788 o 188 měřicích rolí, s úrokem dvakráte v rok po 1 kopě 20 gr. míš., 12 slepic, roboty hrabání sena 1 den, držel Václav Smolař, po něm Jan Rajbholec, 1658 Matěj Koudelka, po něm Šťastný Sukdolský, 1712 František Sukdolský, 1749 Tomáš Sukdolský, 1771 Václav Hlaváček, 1772 Jan Kopecký, 1788 Matěj Sukdolský, 1809 Václav Sukdolský, 1854 Václav Sukdolský, 1901 Josef Sukdolský.
 3. Purkr. č.3, nyní č. 2, r.1651 o 14 kopách, r.1712 o 7 kopách záh., r.1760 o 67 měřicích, s úrokem dvakráte v rok po 1 kopě gr. míš., 15 slepic, 30 vajec, roboty ženné 2 dny, roboty hrabání na lukách jeden den, držel Jan Němec, po něm Havel Kukla, 1651 Jan st. Haloušek, po něm Jan Zelenecký, 1712 Pavel Zelenecký, 1736 Martin Hlas, 1759 Jan Hlad, 1760 František Jelínek, 1805 Václav Jelínek, 1814 Václav Zeman, 1820 Václav Slavíček, 1830 Josef Husák, 1844 František Volf, 1849 Josef Suldovský, 1883 Antonín Řepka, 1906 Rudolf Řepka.
 4. Purkr. č.4, nyní č. 15, r. 1631 o 13 kopách 15 záh., r. 1773 o 16 kopách záh., r. 1775 o 1790 měřicích, s úrokem dvakráte v rok po 1 kopě gr. míš., 10 slepic, roboty hrabné 1 den, držel Martin Smolař, po něm Tomáš Kočí, za něhož zúplna zpustl, 1631 Martin Hošek, 1691 Jan Frolík, 1703 Jan Velenský, 1720 Jakub Peicher, 1743 Tomáš Tůma, 1760 Vít Reicher, 1769 František Hloušek, 1773 Václav Krkavec, 1775 Václav Ouštecký, 1809 Josef Ouštecký, 1813 František Novák, 1815 Jan Nový, 1819 Václav Nový, 1835 František Vaněk, 1837 Petr Kostomlatský, 1852 Václav Mikšovský, 1862 Jan Kasalický, 1892 Jan Kasalický. R. 1785 odděleno č.21 o 46 měřicích pro Josefa Oušteckého, po němž následovali: r.1804 František Ouštecký, 1850 Antonín Veselý, 1901 František Veselý.
 5. Purkr. č.5, nyní č. 4, r.1600 o 2 kopách 39 záh., r.1706 o 5 kpách záh., r.1801 o 58 měřicích s úrokem dvakráte v rok po 30 gr. míš., 2 slepic, roboty ženné 1 den, roboty hrabné 1 den, držel Jíra Kunc, 1651 Matěj Borovička, po něm nadobro zpustl. Teprve r.1706 byl z důchodu znovu vystavěn a dán Václavu Jedličkovi, po němž následovali: 1717 Jiří Kratochvíle, 1719 Matěj Satran, 1722 Václav Novák, 1724 Jakub Mikulášek, 1728 Jan Kutina, 1733 Václav Kutina, 1780 Václav Kutina, 1801 Václav Klejzar, 1829 František Slavíček, 1850 Václav Junek, 1856 Jan Hoznauer, 1869 Jan Rosivka, 1891 Jan Rosívka.
 6. Purkr. č.6, nyní č. 3, r.1707 o 5 kopách záh., r.1795 o 57 měřicích rolí, s úrokem dvakráte v rok po jedné kopě, 4 slepic, jedné kppy vajec, roboty hrabání sena jeden den, držel Tomáš Janda, 1631 Bartoloměj de Pauli, písař při úřadě bernickém na hradě Pražském, r.1651 pozůstalá po něm dcera, ale grunt byl zpuštěn a zůstal do r.1707 bez hospodáře, až byl z důchodu znovu vystavěn a osazen Václavem Rozmahelem, jinak Krkavcem. Následoval r.1714 Matěj Nezbeda, 1724 Václav Vrbský, 1735 Václav Teska, 1737 Josef Hradecký, 1831 Václav Hradecký, 1848 Jiří Šesták, 1868 Václav Šulc, 1873 František Houštecký, 1900 František Houštecký.
 7. Purkr. č.7, nyní č. 7, r.1600 o 2 kopách 30 záh. r.1715 o 3 kopách, r.1805 o 43 měřicích rolí, s úrokem dvakráte v rok po 30 gr. míš., 2 slepic, roboty ženné a hrabání sena po jednom dni, držel Jan Bílek, 1676 Jiří Haloušek, načež byl po mnohá léta pust, až jej r.1715 ujal Jakub Cerha. Následoval 1716 Jakub Hlaváček, 1738 Jan Kopecký, 1750 Jan Hojka, 1760 Jakub Kopecký, 1796 Jan Kopecký, 1805 Martin Zámečník, 1806 Václav Hradecký, 1814 Jan Hradecký, 1833 Kateřina Vegrichtová, 1839 Matěj Vegricht, 1849 Jiří Vondráček, 1870 Antonín Vacek, 1883 Jan Šebesta, 1886 Marie Šebestová, 1898 Karel Hašek.
 8. Purkr. č.8, nyní č. 8, r.1617 o 90 záhonech, r.1715 o 2 kopách 30 záh., r.1786 o 41 měřicích rolí, s loukou nad dlouhým rybníkem, s úrokem jako při č.7, držel Jíra Křivohlávek, 1617 Jan Žid, 1667 Lukáš Jedlička, po něm Tomáš Moravec, 1715 Jiří Jedlička, 1721 František Šulc, 1729 Václav Ulmon, 1773 Jan Koděra, 1781 František Jelínek, 1786 Jan Kulman, 1808 Jan Kubásek, 1810 Tomáš Veselý, 1835 Jan Prachař, 1839 Jan Hradecký, 1848 Václav Suldovský, 1860 Josef Štolc, 1872 Antonín Štolc, 1883 Václav Suk, 1889 Karel Suk.
 9. Purkr. č.9, nyní č. 10, r.1665 o 6 kopách záh., r.1802 o 61 měřicích rolí, s úrokem dvakráte v rok po 30 gr. míš., 4 slepic, roboty ženné a hrabání sena po jednom dni, Jiří Černý, Jakub Doležal, 1651 Tomáš Zárybský, 1665 Matěj Kodelka jinak Balatý, 1697 Pavel Dehort, 1722 Matěj Žemlička, 1735 Jan Žemlička, 1760 František Keller, 1769 Martin Kostka, 1778 Jan Sukdolský, 1791 Jan Kostka, 1826 Martin Kostka, 1849 František Kostka, 1898 František Kostka.
 10. Purkr. č.10, nyní č. 9, r.1600 o 6 kopách, r.1692 o 3 kopách záh., r. 1802 o 56 měřicích rolí, s úrokem a robotou jako při č.7, držel Jíra Tkadlec, 1651 Jiří Kyžl, 1652 Martin Verner, po něm Matěj Černý, 1692 Martin Hlavsa, 1716 Tomáš Jelínek, 1718 Daniel Tůma, 1743 Tomáš Tůma, 1757 Pavel Dehort, 1792 Martin Zámečník, 1816 Václav Kunrád, 1821 Václav Kostomlatský, 1827 Pavel Kostomlatský, 1850 Václav Kostomlatský, 1855 Tomáš Šruc, 1857 Václav Bechyně, 1862 Michal Šruc, 1870 Josef Srbek, 1872 Václav Suldovský, 1885 Josef Sulkdovský, 1901 Bohumil Suldovský.
 11. Purkr. č.11, nyní č. 11, r.1600 o 3 kopách, r.1804 o 42 měřicích rolí, z nichž 12 dominikálních, s úrokem jako při č.7, držel Jan Boháček; před r. 1651 Jiří Janův, jinak Týzl, po něm Václav Ředina, 1713 Jan Moravec, 1719 Václav Jelínek, 1759 Václav Jelínek, 1792 Jan Veselý, 1804 Jan Řezáč, 1812 Jan Čemus, 1822 Václav Hlavenecký, 1832 Josef Slezák, 1833 Kateřina Slezáková, 1853 Jan Pazourek, 1877 Jan Pazourek, 1885 Václav Pazourek.
 12. Purkr. č.12,s úrokem dvakráte v rok po 30 gr. míš., 2 slepic, roboty ženné 1 den, hrabné 2 dny držel Jan Šafránek, 1650 Krištof Martin, 1651 Jakub Zmatený. Odtud nebylo již osazeno.
 13. Purkr č.13, nyní č. 16, krčma, r.1600 s 1 kopou 55 záh., r.1703 se 6 kopami záh., r.1799 s 56 měřicemi rolí,s úrokem dvakráte v rok po 30 gr. míš., 4 slepic, roboty ženné a hrabání sena po jednom dni, držel Matouš krčmář, 1651 Jiří Souček, 1658 Jakub Souček, po něm Jiří Kukal, 1703 Jakub Běhal, 1720 Jiří Neuman, 1732 Josef Běhal, 1742 Antonín Urban, 1766 Jan Zámečník, Václav Krkavec, 1799 Jan Čemus, 1817 František Bulva, 1819 Tomáš Suldovský, 1827 Josef Janda, 1828 Vít Stránský, 1844 Jan Škván, 1845 Jan Klučina, 1849 Václav Svih, 1884 Alois Svih.


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz