Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Fary a výpisky z matrik

Od té doby, co jsem se odhodlal poprvé do archivu bádat, je tomu už nesčetněkrát co jsem zasedl zpočátku k matričním originálům, nyní už v naprosté většině k mikrofilmovým kopiím a knihu jako takovou si užiju už jen jako gruntovnice, soupisy poddaným a další materiál převážně z fondu velkostatků.

Před lety jsem si vytkl odvážný cíl, a to přepsat všechny výpisky z matrik, kterých už mám plných devět sešitů formátu A4. Hned záhy jsem zjistil, že je to úkol nadlidský, který nejsem schopen při mém současném vytížení realisovat. Přeci jsem něco opsal a myslím, že by byla škoda to nedat na internet.

Najdete zde převážně přepisy matričních zápisů týkající se mých přímých předků, což ocení mí „internetoví příbuzní“, ale opisuji si i zápisy, které mě nejak zaujmou a o kterých si myslím, že by se mohly v budoucnu hodit. Poctivě se snažím vypisovat ke všem zápisům o kmotry a svědky, a proto pohybujete-li se ve stejné lokalitě jako já, možná byste mohli narazit na známé jméno.

Najdu-li někdy volný čas a chuť k pokračování v přepisech, určitě tento soubor rozšířím.

Struktura databáze se odvíjí od místa uložení matrik, tj. oblastních a zemských archivů. Nesrovnalosti nastávají u olomoucké pobočky ZA Opava, kde jsem svého času vytěžil mnoho z duplikátů matrik, které zde byly uloženy, ale po tom, co byl tento fond kompletně uzavřen a převezen mimo Olomouc, jsou k dispozici jen originály v Brně. Váhal jsem, kam přepisy zařadit a dal jsem je všechny po MZA Brno. Bylo by dle mého názoru zavádějící navést návštěvníky těchto stránek do ZA Olomouc, když zde tento fond už není přístupný. Z toho se odvíjí i další nepřesnost, a to mnou uváděný rozsah a obsah těchto matrik. Duplikáty byly vždy půjčovány v kartónu, který obsahoval zápisy z matriky narozených, oddaných i zemřelých a zhruba rozsah 30-50 let. Originály jsou logicky tripartitní většinou jen ve starší době, v 19. století jsou knihy většinou již oddělené.

Nedostatkem je i neúplná signatura uváděných matrik, ale to bych dal rád časem do pořádku.


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz