Osobní stránky Tomáše Dvořáka

František Dvořák (1816-1891)

František po předcích familiantem

František Dvořák se narodil jako druhý potomek a prvorozený syn na Újezdsku č.12 poslední den v máji roku 1816, za kmotry mu byli František Olšina, čtvrtláník ze Lhotky a jeho žena Rosalie. Jeho rodiči byli Václav a Petronilla Dvořákovi. Otec Václav byl zdejším podsedníkem a po otci také familiantem. Obojí znamenalo zjednodušeně to, že zdrojem obživy bylo středně velké hospodářství, které bylo vyměřeno tak, aby uživilo právě jednu rodinu – familii. Újezdsko byla osada obklopená chřibskými lesy ještě více než je tomu dnes, i proto zde nebylo velkých selských usedlostí takových, jaké je možno vidět na Hané.

Sňatek Františka s Rosalií Hrdličkovou a jejich děti

František Dvořák prožil celou první polovinu svého života na rodném Újezdsku. 29. března 1838 se zde také oženil s Rosalií Hrdličkovou. Rosalie byla o celých osm let starší než její nastávající, byla taktéž újezdskou rodačkou, narodila se 22.září 1808 jako čtvrté dítě Valentina Hrdličky, podruha v Újezdsku a Eleonory roz. Olšinové, rodem Sebastiana Olšiny, čtvrtláníka ze Lhotky, svědky sňatku byli František Melichárek, podsedník z Újezdska, a Josef Havlík z Lubné. František žil poté se svou ženou Rosalií v rodném domě na Újezdsku č.12 a byl újezdským hostinským. Zajímavé je, že v č.p.12 bývala hospoda ještě za 2.svět.války. Na Újezdsku se jim narodily celkem tři děti: dcera Josefa a synové Josef a Vincenc (také Čeněk).

Děti Františka a Rosalie Dvořákových:

Josefa * 18.03.1812 na Újezdsku  
Josef * 22.06.1842 na Újezdsku † 08.04.1918 v Žalkovicích
Vincenc * 15.08.1844 na Újezdsku † 1906 v Hulíně

Odchod Dvořáků z Újezdska

Pravděpodobně někdy po roce 1858 opouští František Dvořák s rodinou rodné Újezdsko a dostává se do Skržic, kde je později (1864) veden jako pololáník. Roku 1864 oženil František svého staršího syna Josefa do Žalkovic, nedlouho poté se sem k synově rodině František se ženou Rosalií také přistěhovali. Mladší syn Vincenc se přiženil na čtvrtlán do Hulína k rodině Antonína Dvořáka. O osudech nejstarší dcery Josefy mi bohužel není zatím nic známo.

Stručně o Žalkovicích

Žalkovice jsou starou slovanskou osadou. Původně byly zeměpanským, tj. královským zbožím se vztahem k hradu v Přerově. Roku 1221 je moravský markrabí Vladislav Jindřich daroval klášteru ve Velehradě. V jeho držení byly až do roku 1397, kdy se klášter spolu s Břestem a Plešovcem prodal za 450 hřiven Lackovi z Kravař na Helfštýně. Kolem roku 1500 držel osadu Jan Kuna z Kunštátu. Jeho syn - Vilím Kuna - Břest a Žalkovice postoupil asi r. 1530 panu Václavu z Ludanic. Ves se následně stala nedílnou součástí chropyňského panství, zakoupeného r. 1615 kardinálem Františkem z Ditrichštejna. Směnou za žďárský statek panství přešlo do majetku olomouckých biskupů za revoluce 1848 - 1849. Před třicetiletou válkou v obci žilo 50 usedlých, z toho 13 pololáníků. Roku 1667 se udávalo asi 35 obydlených domů vedle 9 úplně pustých. V r. 1750 bylo v místě 30 pololáníků, 20 podsedků a 24 chalup. K témuž datu byl z řemeslníků uváděn jen řezník, tři ševci, osm tkalců a kovář. Rychtář nerobotoval. Půlláníci museli týdně pracovat na panském po tři dny s dvěma páry koní týdně, podsedníci jednou osobou tři dny pěší roboty v týdnu. Hlavním zdrojem obživy bylo vždy zemědělství. V roce 1900 z 656 ha obhospodařované půdy, výměra polí činila 626 ha, zahrad 14,11ha a pastvisek 5 ha. V obci se chovalo 93 koní, 321 kusů skotu a 274 kusů bravu. Zvláště proslulá byla obec chovem hovězího dobytka. Kolem r. 1910 Žalkovice čítaly 110 domů se 700 obyvateli.

Smrt manželů Dvořákových

František Dvořák zemřel 13. května 1891 v Žalkovicích č.60 jako výminkář ve věku nedožitých 75 let na „náhlé ochrnutí plic“, zemřel náhle nezaopatřen. Jeho manželka Rosalie skonala také zde na Silvestra stejného roku ve věku 83 let na „sešlost věkem“. Pohřbeni byli oba na žalkovickém hřbitově.


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz