Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Josef Dvořák (1842-1918)

Josef hospodským synkem

Josef Dvořák byl druhým potomkem a prvním synem Františka a Rosalie Dvořákových. Narodil se 22.června 1842 na Újezdsku č.12. Jeho otec byl tou dobou zdejším hostinským. Pokřtěn byl ještě téhož dne po římsko-katolicku v kostele ve Zlámance, což byla kuracie (pobočka) fary ve Zdounkách, za kmotry mu byli dědeček z matčiny strany Valentin Hrdlička se svou druhou ženou Annou. Josef prožil dětství a prvou část svého života na rodném Újezdsku, pravděpodobně někdy po roce 1858 odešel spolu s rodiči do nedalekých Skržic, kde je jeho otec veden jako pololáník (zatím nemám dalších podrobností).

Přiženění se na stratilovský statek v Žalkovicích

O pár let později následovalo další stěhování, tentokrát se již dvaadvacetiletý Josef Dvořák dostává do obce Žalkovice. 26. dubna 1864 se zde oženil s o tři roky starší Františkou Stratilovou, dcerou Františka Václava Stratila, zdejšího pololáníka z č.60, a jeho manželky Anny roz. Konečné, rodem Tomáše Konečného, taktéž ze Žalkovic č.4. Za svědky jim byli František Menšík, pololáník ze Skržic a Cyprián Černík, pololáník ze Žalkovic. Nevěsta Františka Stratilová pocházela z devíti dětí, z nichž byla nejstarší. V době sňatku je Josefův otec František Dvořák ještě pololáníkem ve Skržicích, zanedlouho si ale Josef bere své rodiče k sobě na výminek do Žalkovic.

První sňatek Josefa Dvořáka

Josefu a Františce Dvořákovým se do roka od svatby 8. března 1865 narodil syn Method, o dva roky později pak ještě dcera Anna (*23. září 1867), ale manželství nebylo příliš šťastné. Dceruška Anna zemřela 9. dubna 1868 v půli roce na souchotě a čtrnáct dní po ní 29. dubna 1868 na stejnou chorobu i její matka Františka.

Těžké časy po smrti manželky

Josef tak zůstal na péči o tříletého syna Metoděje sám, k tomu hospodařil na půllánu, což představovalo jednoho z největších sedláků ve vsi. Nicméně ani hospodaření nešlo úplně jednoduše. Již po smrti první Josefovy ženy Františky, je jediný teprve tříletý syn Methoděj po matce zatížen do budoucna pohledávkou 5.000 zl., což nebyly v té době zrovna malé peníze. Na výmincích gruntu č.p.60 pravda bydleli Josefovi rodiče František a Rosalie Dvořákovi a také tchýně Anna Stratilová, ale to bylo po pravdě spíše přítěží než pomocí (povinnost živení, šacení a pod.), hospodyni proto do chalupy potřeboval, a tak půl roku po smrti své první ženy Františky se žení 6. října 1868 v Hulíně podruhé s dvaadvacetiletou Annou roz. Dvořákovou. Anna se narodila 27. dubna 1847 v Hulíně č.261, byla dcerou Antonína Dvořáka, čtvrtláníka v Hulíně, a jeho manželky Anny roz. Benešové, rodem také z Hulína. Za svědky jim byli Augustin Brada, pololáník z Hulína a Jan Stoklásek, podsedník ze Žalkovic. Velmi zajímavé je to, že jeho nastávající měla stejné dívčí příjmení – Dvořáková. To, že se nejednalo o příbuzenský sňatek dnes tak striktně nezamítám jako dříve. Po tom, co jsem objevil, že naši předci žili dlouhá desetiletí v obci Trávníku, kde se jim podařilo založit několik trávnických větví rodu, to ani zamítnout nelze, ba právě naopak. Z Trávníku do Hulína je to totiž, co by kamenem dohodil ... Druhou kuriozitou je to, že onoho 6. října 1868 se v Hulíně ženil i Josefův dosud svobodný mladší bratr Vincenc Dvořák, který si bral mladší sestru výše uvedené Anny devatenáctiletou Mariannu Dvořákovou.

Vybřednutí z dluhů

Josef tedy hospodaří dál se svou druhou ženou Annou na gruntě č.60 v Žalkovicích a i jeho druhé manželství se nevyhnulo nutnosti zatížit grunt dalšími pohledávkami jednou 500 zl. a podruhé 300 zl., k tomu zde vázlo ještě 5.000 zl. jako pohledávka nezletilého Methoděje Dvořáka. Josef s Annou byli tedy asi i proto nuceni roku 1882 grunt prodat Františku Bradíkovi a Františku Odstrčilovi a sami tou dobou mladí rodičové si nechali připsat pro sebe výměnek, na tomto gruntě už třetí, neboť na jednom tu žili prarodiče František s Rosalií Dvořákovi, na druhém Anna Stratilová, matka první Josefovy ženy. Tři roky nato roku 1885 odkoupil rodný grunt od výše uvedených dvou pánů tehdy svobodný, 20-letý Methoděj Dvořák zpět, i tehdy zůstalo 5.000 zl. z kupní ceny nedoplaceno. Ne zrovna ideální vklad do života pro mladého hospodáře. Roku 1889 se Methoděj Dvořák v Žalkovicích oženil se svobodnou Filomenou Pospíšilovou.

Krátký život Leopoldiny

Josef Dvořák měl se svou druhou ženou Annou v Žalkovicích ještě další dva potomky: syna Josefa narozeného 11. prosince 1869 a dceru Leopoldinu narozenou 3. prosince 1875. Syn Josef zemřel zde 19. listopadu 1872 ve věku třech let na „zánět mozku“. Dcera Leopoldina se provdala 29. ledna 1895 v Žalkovicích jako 20-letá za Arnošta Fialu původem z Přerova, t.č. záložníka 2.pluku, s nímž žila po svatbě v Žalkovicích č.97 a porodila mu zde dva syny: Arnošta Fialu nar. 29. října 1895 a Josefa Fialu nar. 13. října 1897. Mladší Josef Fiala zemřel v Žalkovicích č.97 ve třech měsících na „střevní katar“. Do dvou let ho na onen svět následovala i matka Leopoldina, zemřela 28. září 1899 ve věku 24 let na plicní tuberkulosu.

Odchod rodiny do Kroměříže

Našemu Josefu Dvořákovi tedy ze dvou manželství zůstal nakonec jen prvorozený syn Methoděj. Methoděj odchází v roce 1902 s rodinou do Kroměříže. Jeho rodiče zůstávají ale v Žalkovicích na výminku. Josef Dvořák, výminkář, zemřel v Žalkovicích č.60 7. dubna 1918 ve věku 76 let na „zánět plic“. Jeho druhá žena Anna zemřela až někdy po roce 1921, snad také zde.

Děti Josefa a Františky Dvořákových (1. manželství):

Method * 08.03.1865 v Žalkovicích † 26.07.1930 v Kroměříži
Anna * 23.09.1867 v Žalkovicích † 09.04.1868 v Žalkovicích

Děti Josefa a Anny Dvořákových (2. manželství):

Josef * 11.12.1869 v Žalkovicích † 19.11.1872 v Žalkovicích
Leopoldina * 03.12.1875 v Žalkovicích † 28.09.1899 v Žalkovicích

Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz