Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Karel Dvořák (16??-po 1740)

Karel je ještě rodákem ze Zlobic

Karel Dvořák je předek, který je podobně jako jeho otec Jan Dvořák zatím zastřen dosti značně tajemstvím. Z toho, co mám dosud k disposici lze sestavit asi následující obrázek. Karel Dvořák se narodil odhadem někdy v 80. letech 17. stol. ve vsi Zlobice, jen pár kilometrů vzdálené vísky na západ od Kroměříže, Janu Dvořákovi (o Zlobicích se obšírně zmiňuji ve stati o Janu Dvořákovi). Datum narození, postavení otce, jméno matky, ani jména případných dalších sourozenců nemám zatím k dispozici, neboť jsem dosud neprocházel zdejší matriky spadající pod farnost Hradisko. Karel ve Zlobicích vyrostl a dospěl.

Odchod do Trávníku

Náhoda a neštěstí zároveň zřejmě tomu chtěly, že se přiženil do vsi Trávníku, asi 11 km vzdáleného od Zlobic směrem východním. Ženil se v Trávníku 28. ledna 1709 s Marinou, dcerou zdejšího Martina Holuba a jeho ženy Kateřiny nedlouho poté, co nechvalně známá Kateřina Dvořáková, manželka Prokopa Dvořáka, držitele svobodného dvora ve Zlobicích, přiložila roku 1708 otep na ohniště, načež celou obec Zlobice zachvátil obrovský požár, po němž zůstaly všechny domy srovnány se zemí (jestli Kateřina Dvořáková byla s naším Karlem v nějakém příbuzenském vztahu, zbývá ještě k objasnění). Za svědky jim tehdy byli Řehoř Nepraš a Jiří Řezníček, oba z Trávníku. Karel v době, kdy se ženil nebyl vdovcem, byl počestným mládencem, dá se tedy předpokládat, že nebyl příliš věkově vzdálen od své nevěsty, taktéž počestné panny, která se narodila v Trávníku 5. dubna 1688, bylo jí tudíž 21 let. Karel se tedy narodil ve Zlobicích pravděpodobně někdy v polovině 80. letech 17. stol. Bohužel ze strohých matričních zápisů jsem zatím nevyčetl, jaké postavení měl Karel Dvořák v obci Trávníku, ale předpokládám, že byl zdejším hospodářem. S Marinou se mu zde v letech 1710-1735 narodilo celkem úctyhodných 11 dětí – 8 chlapců a jen 3 dívky. Tři děti zemřely v útlém věku, čtyři se oženily nebo provdaly v Trávníku nebo blízkém okolí, o zbylých třech mi zatím chybí informace.

Děti Karla a Mariny Dvořákových

Děti Karla a Mariny Dvořákových:

Karolina * 12. ledna 1710 v Trávníku  
František * 27. července 1711 v Trávníku † před rokem 1722
Barbora * 17. listopadu 1714 v Trávníku † 17. srpna 1720 v Trávníku
Jan * 24. července 1717 v Trávníku † 3. ledna 1775 v Trávníku č.20
Polexina * 18. února 1720 v Trávníku  
František * 26. listopadu 1722 v Trávníku  
Martin * 30. dubna 1725 v Trávníku  
Karel * 28. října 1727 v Trávníku † 5. srpna 1763 v Trávníku
Vavřinec * 4. srpna 1730 v Trávníku  
Josef * 9. února 1733 v Trávníku † 20. února 1733 v Trávníku
Jiří * 6. května 1735 v Trávníku  

Dožití v Trávníku

Rodičové Karel a Marina Dvořákovi dožili pravděpodobně na výminku jednoho ze svých starších synů. Marina zemřela 9. února 1740 v Trávníku ve věku nedožitých 52 let. V matrice stojí, že je ženou (tedy nikoliv vdovou) Karla Dvořáka. Její manžel zemřel tedy někdy po roce 1740 pravděpodobně také v Trávníku, jeho úmrtí se mi ale zatím nepodařilo v knihách nalézt. V opisech matrik zemřelých, které jsem měl k disposici, některá léta chybí, a tak je možné, že tento zápis objevím až v originálech matrik.

Nejstarší syn Jan

Nejstarší ze synů, kteří se dožili dospělého věku, Jan se narodil v Trávníku 24. července 1717, za kmotry mu byli Martin Šenkyřík z Trávníku se svou ženou Magdalenou. Jan se oženil někde mimo Těšnovickou farnost (kam spadal i Trávník) kolem roku 1740 s jakousi Rosinou, s níž žil později v Trávníku a s níž měl celkem 10 dětí. Jan Dvořák je zakladatelem jedné z Trávnických větví rodu Dvořáků. Janovo první manželství s Rosinou nebylo příliš šťastné, z jejich 10 dětí jich 8 zemřelo v dětském věku pravděpodobně na nějakou dětskou infekční nemoc, nejčastěji se tehdy jednalo o pravé neštovice, záškrt, ale i tuberkulosu. Dvě dcery Marina a Rosalie se vdaly v Trávníku za Tomáše Cigánka z Břestu a Sebastiana Zbořila. Jejich matka Rosina Dvořáková zemřela v Trávníku 13. dubna 1758 ve věku 36 let. Vdovec Jan Dvořák tudíž neměl z prvního manželství žádného syna – dědice. Oženil se podruhé a tentokrát znovu mimo Těšnovickou farnost za Veroniku, která mu v Trávníku porodila další 4 děti, z nichž v dětském věku zemřela jen dcera Barbora, Dcera Anna se vdala za Václava Kohouta z Nové Dědiny, syn František je pokračovatelem tohoto rodu, hospodaří později v Trávníku č.20. I Janova druhá žena Veronika zemřela mladá, bylo jí teprve 25 let, zemřela v Trávníku 26. prosince 1767. Podruhé ovdovělý Jan Dvořák se proto oženil ještě do třetice, a znovu mimo Těšnovickou farnost s jakousi Annou, s níž měl v Trávníku ještě poslední 3 děti. Dcera Veronika se vdala za Jana Miklíka z Trávníku, syn Jan zemřel v jednom roce. Posledním Janovým potomkem byl syn Karel, který dostal jméno jistě po svém dědečkovi, Janovu otci. Jan Dvořák, muž, kterému se ze třech manželství narodilo v Trávníku celkem 17 dětí, zemřel zde 3. ledna 1775 ve věku nedožitých 58 let. Jeho třetí žena Anna, o mnoho let mladší než on, se v Trávníku hned 7. února 1775 vdala za Jana Tělupila.

Dcera Polexina

Dcera Jana Dvořáka st. Polexina se narodila v Trávníku 18. února 1720, za kmotry jí byli Martin a Magdalena Šenkyříkovi. Vdala se 12. srpna 1739 v Trávníku za Jiřího Stančíka z Bílan, bylo jí 19 let. Zemřela pravděpodobně v Bílanech jako Stančíková, její další sudy nejsou sledovány.

Druhý syn František

Druhý syn František, o pět let mladší svého bratra Jana, se narodil 26. listopadu 1722 v Trávníku, za kmotry mu byli stejně tak jako starším sourozencům manželé Šenkyříkovi z Trávníka. František se oženil až v poměrně pozdním věku 28 let v Trávníku 1. února 1751 s Marinou rozenou Malotovou. Ženil se ještě o měsíc déle než jeho o pět let mladší bratr Karel. Za svědky jim byli Jan Janoštík a Jiří Novotný, oba z Trávníku. Františkova nevěsta Marina byla dcerou po Pavlovi Malotovi, narodila se ve Zlíně, ale od dětství byla vychovávána v Trávníku Václavem Kolomazníkem. Z manželství vzešlo v letech 1751-1770 celkem 8 dětí. Hned jejich první syn Jan je pokračovatelem tohoto rodu a současně zakladatelem další větve trávnických Dvořáků. Další čtyři děti zemřely v útlém věku, dcera Marina se vdala za Bartoloměje Nedbala z Vrbky, o zbylých dvou dcerách nemám zatím informace. Matka Marina Dvořáková zemřela 3. června 1790 ve věku 54 let v Trávníku, otec František pravděpodobně až někdy později.

Syn Karel je ševcem

Syn Karel se narodil 28. října 1727, jeho kmotry nebyl nikdo jiný než Martin Šenkyřík se svou ženou Magdalenou. Karel jakožto nejmladší ze třech bratrů, kteří se v Trávníku Karlovi st. a Marině Dvořákovým narodili, zůstal stejně tak, jako jeho bratři v Trávníku. Byl už třetím synem v rodině, a tak se musel vyučit nějakému řemeslu – byl ševcem. Ženil se zde ještě měsíc před sňatkem svého staršího bratra Františka na začátku roku 1751 s Kateřinou Miklíkovou, původem také z Trávníka. Karel je pokračovatelem našeho rodu a naším předkem.


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz