Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Lánské rejstříky

V polovině 17. století začínají vznikat vlastně na celém uzemí dnešní republiky katastry. Důvodem byly rozpory mezi skutečným stavem poddanského obyvatelstva a na něm vyžadovaných daní, které se vyhrotily. Potřeba nové evidence byla pak umocněna zoufalým stavem země po třicetileté válce. V Čechách tak vznikla nejdřív berní rula v letech 1653-1656, která měla přesněji evidovat a fixovat změny, k nimž ve válce a po ní došlo, a stanovit počet berních jednotek na rustikálu (tj. poddanské půdě). Na Moravě jsou to pak s malým zpožděním v letech 1656-1658 tzv. lánové rejstříky. Zatímco na Moravě došlo k druhé visitaci už v letech 1669-1679, v Čechách byla revisitace uzavřena až v první polovině 80. let a platila až do r. 1748.

Lánský rejstřík Zlobice

Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz