Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Metoděj Dvořák (1865 - 1930)

Metoděj rodákem ze Žalkovic

Method Dvořák se jako prvorozený syn Josefa Dvořáka a Františky rozené Stratilové narodil 8. března 1865 v Žalkovicích č.60, pokřtěn byl 9. března 1865 ve farním chrámu sv. Jakuba v sousedním Břestu, kam Žalkovice farou spadaly, za kmotry mu byli František Hrabal, pololáník v Žalkovicích, s manželkou Annou. O dva roky později přibyla do rodiny ještě sestra Anna, která ale v půli roce zemřela na souchotě, necelý měsíc po ní na stejnou chorobu pak i matka Františka Dvořáková ve věku 28 let. Otec Josef Dvořák se jakožto mladý vdovec oženil podruhé s Annou rozenou Dvořákovou, původem z Hulína č.261, s níž měl později v Žalkovicích ještě dvě děti, Methodějovi nevlastní sourozence: Josefa a Leopoldinu. Methoděj Dvořák se 12. února 1889 v třiadvaceti letech oženil v Žalkovicích s jednadvacetiletou Filomenou Pospíšilovou, za svědky jim byli František Hrabal, pololáník ze Žalkovic a Pavel Pospíšil, nevěstin strýc a pololáník z Břestu. Filomena se narodila v Žalkovicích č.18 16. února 1868 Františku Pospíšilovi, místnímu čtvrtláníku, který se do Žalkovic přistěhoval s rodinou jen o pár let dříve ze sousedního Břestu z č.25, jeho předci pocházeli z Říkovic č.15. Filomeninou matkou byla Františka roz. Symerské, dcera Tomáše Symerského, pololáníka z Břestu č.16. Františka Symerská byla nejdříve provdána za Antonína Rozsypálka, po pěti letech manželství ovdověla a vdala se za Františka Pospíšila.

Methoděj Dvořák pokračoval v hospodaření v Žalkovicích na gruntě č.60 spolu se svým otcem Josefem a nevlastní matkou Annou. Dožívají tu s nimi na výminku ještě prarodiče František a Rosalie Dvořákovi z Újezdska. Methodějovi a Filomeně Dvořákovým se zde postupně v letech 1889-1902 narodilo sedm dětí. Tři děti zemřely v útlém dětství, byly to: dcera Marie, zemřela dva dny po porodu, příčinou smrti byla „vrozená slabost“, syn František, zemřel v 1 a 1 roce na „zánět střev“ a syn Alois, který zemřel ve dvou měsících na „zánět plic“.

Prodej statku č.60 v Žalkovicích

V roce 1902 prodal Metoděj Dvořák rodný statek v Žalkovicích č.60 a koupil menší hospodářskou usedlost č.p.75 na kraji Kroměříže ve čtvrti Štěchovicích v části zvané Hliník. Dům č.p.75 na Hliníku byl postaven kolem roku 1878, prvními majiteli byli Jakub a Mariána Růžičkovi, kteří dům vlastnili až do roku 1899, kdy ho koupila Marie Týnová, rok nato přešel do rukou Karla Fialy, řemenáře, a jeho manželky Andělíny. Dle kupní smlouvy ze dne 22. srpna 1902 grunt na Hliníku se vším příslušenstvím prodali manželé Fialovy Methodu a Filomeně Dvořákovým za ujednanou cenu 6.000,- K s tím, že hotově splatí 3.800,- K a zbytek, tj. 2.200,- K uhradí Měšťanské spořitelně a záložně v Kroměříži jako pohledávku manželů Fialových. Na Hliník se rodina Dvořákova nastěhovala až 4. listopadu 1902, zde se Methodějovi a Filomeně 24. září 1903 narodil ještě poslední, osmý potomek syn Bohuslav.

Děti Methoda a Filomeny Dvořákových:

Oldřich * 23.11.1889 v Žalkovicích † 09.02.1955 ve Znojmě
Františka * 14.12.1890 v Žalkovicích † 29.06.1966 ve Štítech
Method * 16.04.1892 v Žalkovicích † 06.06.1935 ve Starém Městě
Marie * 26.06.1893 v Žalkovicích † 28.06.1893 v Žalkovicích
Josef * 21.03.1896 v Žalkovicích † 03.03.1970 v Praze
František * 02.08.1898 v Žalkovicích † 23.01.1900 v Žalkovicích
Alois * 09.02.1902 v Žalkovicích † 28.05.1902 v Žalkovicích
Bohuslav * 24.09.1903 v Kroměříži † 02.07.1975 v Červ. Vodě (nem.)

Odchod rodiny do Kroměříže

A jak vypadala tato štěchovická kolonie - Hliník ještě zhruba o 50 let dříve kolem roku 1850 tak, jak ji popisuje Jul. Chodníček ve své knize Kroměříž v hradbách: „Hliník byl původně cihelnou, později nádržkou stékající se vody před rybníkem v sad ovocný proměněný, byl černým jezerem, eldorádem nesmírného množství žab, jejichž koncert dobře bylo slýchati za jasných večerů po celém městě. V mělčích částech močilo se konopě. V létě po tmavohnědé hladině na sta kačen se prohánělo a pastvilo. V zimě bylo zde nejoblíbenější kluziště. V pozadí pod vysokými břehy postaveno asi dvanáct malých, nazvíce dřevěných a hlínou polepených chýší se slaměnými či doškovými střechami a se sklepy do břehu vykopanými. Při zakládání této štěchovské kolonie stálo takové místečko na chaloupku některý hlt piva do obecních hrdel, ale nyní sobě cení majetníci tyto chaloupky dosti vysoko. První lepší stavení s řádnými byty, zděné a břidlicí pokryté, vystavěla sobě kovářova rodina.“

Č.p.75 na Hliníku ve Štěchovicích

Rodina Dvořákova se v roce 1904 „rozrůstá“ ještě o babičku Františku Pospíšilovou, Filomeninu matku. Dcera Filomena si ji k sobě bere poté, co Františka 11. ledna 1904 v Žalkovicích ovdověla. Dle sčítání lidu a domácích užitkových zvířat z roku 1910 má dům na Hliníku dvě světnice a jednu kuchyň, v jedné domácnosti žije toliko sedm osob. Nejstarší syn Oldřich je právě na vojně, dcera Františka je čerstvou abiturientkou učitelského ústavu v Chrudimi, syn Methoděj vyučeným strojníkem, syn Josef teprve učněm strojnictví a konečně nejmladší syn Bohuslav žákem cvičné školy. Obživu pomáhají zajišťovat 2 krávy, 3 podsvinčata, 2 husy a 15 slepic. Babička Františka Pospíšilová žila s rodinou Dvořákovou na Hliníku až do 15. února 1914, kdy zde zemřela v požehnaném věku nedožitých 82 let na celkovou sešlost věkem („marasmus senilis“), pohřbena byla v budoucí rodinné hrobce rodiny Dvořákovy na kroměřížském hřbitově.

Náklonost k pravoslaví

V roce 1921 vystoupil Method Dvořák spolu s rodinou z církve katolické a přestoupil k církvi československé, nedlouho poté konvertoval ještě jednou spolu s manželkou Filomenou a synem Josefem, tentokrát k církvi pravoslavné, která měla tou dobou v Kroměříži silné postavení v čele s vladykou Gorazdem. Dle sčítání obyvatel z února 1921 pracuje Methoděj Dvořák jako úředník hospodářského družstva v Kroměříži ve funkci skladníka. Na Hliníku ve Štěchovicích žila rodina Dvořákova až do 8. února 1927, kdy zdejší usedlost prodali Ferdinandu Havlíčkovi, malorolníku na Hliníku č.54, a jeho manželce Františce. Domek č.p.75 spolu s parcelou č.2743/5 za předem dojednanou cenu 50.000,- Kč. Havlíčkovi splatili hotově ale jen obnos 16.500,- Kč, zbytek ceny tj. 33.500,- Kč se zavázali vyplatit nejdéle do 31. prosince 1927.

Koupě domu v Novosadech

Obratem zakoupili manželé Dvořákovi řadový přízemní dům v nedaleké kroměřížské čtvrti Novosadech. Zdejší dům na Divišově třídě č.p.82 spolu se zahradou p.č.331/2 koupili od Norberta Černého, školního inspektora v Litovli, a jeho manželky Anny za předem ujednanou cenu 50.000,- Kč, jež se zavázali splatit do konce roku 1927. Dům č.p.82 byl vystaven roku 1889, stavební místo koupili o rok dříve Klement a Mariána Bartíkovi, roku 1892 ho od vdovy Mariány odkoupili Antonín a Marie Mlčochovi, roku 1908 přešel na Ferdinanda a Ludmilu Vlkovi a v roce 1921 ho odkoupili manželé Černých. Původně se jednalo o přízemní domek sousedící s Květnou zahradou, syn Josef Dvořák, v té době již ženatý, ihned přistavěl k domu první patro a žil s rodinou poté zde. Methoděj Dvořák zemřel v Kroměříži 26. července 1930 věku 65 let na „myodegeneratio cordis“ – pravděpodobně na srdeční selhání, neboť trpěl na asthma a onemocnění ledvin. Jeho žena Filomena svého muže přežila jen o půl roku, skonala 12. prosince 1930 ještě o dva roky mladší než její muž ve věku nedožitých 63 let. Zemřela v náručí svého nejmladšího syna Bohuslava jen čtrnáct dní po jeho svatbě s Boženou Koutskou. Příčinou její smrti byl zhoubný nádor žaludku. Oba dva pochoval Alois Václav Čikl, duchovní správce pravoslavné církve v Přerově, na hřbitově v Kroměříži, kde jim dcera Františka zřídila budoucí rodinnou hrobku.

Rozdělení rodičovské pozůstalosti

Manželé Dvořákovi zanechali ještě před smrtí poslední pořízení, v němž odkazují svůj majetek takto: Dům č.p.82 v Divišově ulici v ceně 65.000,- Kč zdědila na polovinu dcera Františka a nezletilý vnuk Josef. Františka měla vyplatit po 9.000,- Kč svým bratrům Oldřichovi a Bohuslavovi, 2.000,- Kč pak bratru Josefovi a splatit pohledávky rodičů v hodnotě 11.125,- Kč. Nezletilý vnuk Josef Dvořák prostřednictvím svých rodičů Josefa a Marie Dvořákových měl vyplatit pohledávky celkem v hodnotě 31.125,- Kč. Poslednímu synovi Metodějovi bylo odkázáno pole p.č.2822 v Kroměříži v ceně 9.000,- Kč a dále povinnost bezplatného odstoupení stavební plochy vedle domu č.82 od rohu až po roh Vlkova pozemku od svých sourozenců, kdyby na této ploše chtěl pro sebe postavit dům.

Fotogalerie


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz