Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Milan Dvořák ing. (1950)

Dětství a studia

Nejmladším a posledním potomkem byl syn Milan Dvořák, který se narodil na jaře roku 1950 v šumperské porodnici. Milan prožil celé své dětství ve Štítech, kde také vychodil základní školu. Při výchově nejmladšího Milana nevidomé matce značně vypomáhala starší dcera Svatava a dá se říct, že Milan měl vlastně dvě matky. Od roku 1965 do roku 1968 absolvoval SVVŠ v Šumperku, studium zakončil úspěšně maturitou. Po ukončení SVVŠ studoval na VUT v Brně, fakultě strojní, kde studia ukončil po dvou semestrech. Po odchodu z Brna pracoval ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze - Podbabě, kde mu místo sehnal bratranec Josef. Od 1. října 1970 začal opět studovat. Nastoupil na ČVUT, fakultu stavební, obor geodézie a kartografie. Studium na fakultě stavební úspěšně ukončil v létě roku 1975, kdy byl promován inženýrem. Hned nato nastoupil do zaměstnání do Stavebních závodů Praha, odštěpný závod Inženýring jako geodet, kde pracoval asi 3 roky. Základní vojenskou službu vykonal v Jemnici na Moravě. V roce 1978 pracoval krátce ve Středočeských energetických závodech a v jednoměsíční zkušební době odešel do Stavební geologie, kde zastával později funkci vedoucího geodeta a kde pracoval až do začátku roku 1994.

Rodina

V červnu 1979 se oženil v Praze 9 - Vinoři s dvacetiletou Jitkou rozenou Janouškovou ze sousedních Přezletic. Jitka se narodila na jaře 1959 a je dcerou ing. Josefa Janouška, zástupce ředitele komodity pražského Motokovu, rodem z Vinoře, a Jany roz. Horákové z Přezletic č.132. Milan žije s rodinou a manželčinou matkou v rodinném domku v Přezleticích č.132. V nedaleké brandýské porodnici se jim v prosinci 1979 narodil první syn Tomáš. Druhý syn Petr přišel na svět až po devíti letech a narodil se tamtéž v prosinci 1988.

Soukromé podnikání

Původně státní podnik Stavební geologie se mění na soukromou firmu Geometra, kde pracuje nadále jako zaměstnanec. Po dlouholetém působení ve Stavební geologii a následně Geometře odchází v dubnu 1994 do soukromého sektoru a zakládá spolu s dvěma spolupracovníky sdružení fyzických osob, geodetickou firmu Area. Zprvu pracují sami ve trojici, potřebné vybavení si půjčují od kamarádů a šetří na své. Později přibírají první zaměstnance až jejich počet dosáhne za několik let zhruba 13. Sdružení fyzických osob převádí v roce 1996 na společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.). Zaměstnanci odcházejí, přicházejí noví, daří se zřídit jihočeskou pobočku v Hluboké nad Vltavou, firma obývá cca 10 pronajatých kanceláří. V roce 2002 opouští firmu jeden ze zakládající trojice členů, a tak na vedení firmy zůstávají už jen dva.


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz