Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Urbář komorního panství Brandejs nad Labem z roku 1651

Zde prozatím zveřejňuji poměrně podrobný výtah z výše uvedeného urbáře, pořízený dr. Justinem Václavem Práškem a zveřejněný v XXIII. díle Památek archaelogických a místopisných v roce 1908. Chystám se na originál, který je uložený v Národním archivu na Chodovci. Jakmile se k němu dostanu, plánuji kompletní přepis.

"Registra urburní aneb správní panství J.M.C. Brandejského o všech platech stálých, běžných i jiných, peněžitých i obilních, a jinších všech příležitostech a případnostech k témuž panství přináležejících. Z jistého nařízení vysoce urozeného pána pana Viléma Albrechta Krakovského z Kolovrat na Tejnici, Lomči a Kolmu, J.M.C. raddy, soudce zemského, místodržícího královského a praesidenta, též jiných pánův panův radd zřízení komory v království českém, za správy urozeného a statečného rytíře Vácslava Hendrycha Dejma z Stříteže, hetjmana téhož panství. Sepsán ode mne Daniele Rabštejnského z Gutentálu, J.M.C. nad počty raddy."


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz