Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Urbář panství Libeň z roku 1652

Zde zvěřejňuji výtah z urbáře libeňského panství z roku 1652 s laskavým svolením autora přepisu doc. Eduarda Krajníka.

Komplet j k zapůjčení je k dispozici v Archivu hlavního města Prahy - Sbírka rukopisů, panství Libeň, sign. 1888.

Urbář libeňského panství 1652

Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz