Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Urbář Chropyňského panství
... Vrbarium Chropinensij

V pondělí před sv. Třemi Králi [5. ledna] l.p. 1615 koupil olomoucký biskup kardinál František Dietrichštejn panství chropyňské od Šebora Pražmy z Bílkova za 153.000 zl. pro svoji vlastní osobu. Když je záhy směnil za arcibiskupský statek Žďárský, připadlo panství chropyňské trvale olomouckému biskupství, Žďárské se stalo rodinným majetkem Dietrichštejnovým.

Při takových příležitostech se odevzdávaly novému pánovi hospodářské záležitosti a urbář panství, v nichž byli sepsáni usedlíci poddanských vsí jmenovitě se svým majetkem a povinnostmi.

Tento urbář chropyňského panství přináší vůbec první, spolehlivý obrázek do vsi Zlobic. Založen byl nejpravděpodobněji po roce 1578, kdy klášter postoupil Zlobice spolu s Hradiskem a Bezměrovem Haugvicovi. V letech 1581-1615 do něho byly připsány nově změny roboty. Častěji (ale chybně) je datován až k roku 1615, kdy panství připadlo znovu pod olomoucké arcibuskupství. Staršímu vzniku odpovídá i zmínka z roku 1589 o vrácení register biskupem Pavlovským, který jednal o koupi Chropyně.

Ves Zlobice, usedlých 25
Petr Neprosil o sv. Jiří z jedné čtvrti roli dědičné 13 gr.
    z půl druhé čtvrti oujezdný 23 gr.
  o sv. Václavě z jedné čtvrti dědičné 17 gr.
    z půl druhé čtvrti oujezdný 23 gr.
      slepici 1, vajec 10
  o sv. Martině za roboty 28 gr. 1 d.
  o Vánocích hájových peněz 14 gr. 3 d.
Pavel Vrška o sv. Jiří z podsedku 5 gr. 1 d. 1 víd.
    z oujezdných dvou čtvrtí 1 zl.
  o sv. Václavě z podsedku polovičného slepici 1, vajec 5
  o sv. Martině za roboty 28 gr. 2 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Martin Vrabka o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 26 gr.
    oujezdného 15 gr.
  o sv. Václavě z dědičného 1/2 lánu 1 zl. 4 gr.
    z 1/4 oujezdné 15 gr.
      slepice 2, vajec 20
  o sv. Martině za roboty 1 zl. 3 gr. 5 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Matěj Kulhánek o sv. Jiří z 1/4 lánu dědičného 13 gr.
  o sv. Václavě   17 gr.
      slepici 1, vajec 10
  o sv. Martině za roboty 11 gr. 1 d. 1 víd.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Martin Lupačů o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 13 gr.
  o sv. Václavě   1 zl. 4 gr.
      slepice 2, vajec 20
  o sv. Martině za roboty 23 gr.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Martin Pospíšil o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 13 gr.
  o sv. Václavě   1 zl. 4 gr.
      slepice 2, vajec 20
  o sv. Martině za roboty 23 gr.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Ondra Pavlíků o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 26 gr.
    z půl čtvrti oujezdné 8 gr.
  o sv. Václavě   1 zl. 12 gr.
      slepice 2, vajec 20
    z poustek 2 gr.
  o sv. Martině za roboty 28 gr. 1 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Martin Hudečků o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 26 gr.
    z 1/4 13 gr.
  o sv. Václavě   1 zl. 21 gr.
      slepice 3, vajec 30
  o sv. Martině za roboty 1 zl. 3 gr. 5 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Václav Zahradil o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 26 gr.
    z 1/4 13 gr.
  o sv. Václavě   1 zl. 21 gr.
      slepice 3, vajec 30
  o sv. Martině za roboty 1 zl. 3 gr. 5 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Vavřinec Hostků o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 26 gr.
    z 1/4 13 gr.
  o sv. Václavě   1 zl. 21 gr.
      slepice 3, vajec 30
  o sv. Martině za roboty 1 zl. 3 gr. 5 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Petr Myslíků o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 26 gr.
    z 1/4 13 gr.
  o sv. Václavě   1 zl. 21 gr.
      slepice 3, vajec 30
  o sv. Martině za roboty 1 zl. 3 gr. 5 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Pavel Hulínků o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného a z 1/2 podsedku 1 zl. 1 gr. 1 d. 1 víd.
  o sv. Václavě   1 zl. 9 gr. 1 d. 1 víd.
      slepice 3, vajec 25
  o sv. Martině za roboty 28 gr. 1 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Martin Vlk o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného a z 1/2 podsedku 1 zl. 1 gr. 1 d. 1 víd.
  o sv. Václavě   1 zl. 9 gr. 1 d. 1 víd.
      slepice 3, vajec 25
  o sv. Martině za roboty 28 gr. 1 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Bláha Krčmář o sv. Jiří z 1/2 roli dědičné a z 1/2 podsedku 18 gr. 1 d. 1 víd.
    z krčmy 12 gr.
  o sv. Václavě   22 gr. 1 d. 1 víd.
    z krčmy 12 gr.
      slepice 2, vajec 15
  o sv. Martině za roboty 16 gr. 6 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Martin Kuklas o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 26 gr.
  o sv. Václavě   1 zl. 4 gr.
      slepice 2, vajec 20
  o sv. Martině za roboty 23 gr.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Jan Nepodjel o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 26 gr.
  o sv. Václavě   1 zl. 4 gr.
      slepice 2, vajec 20
  o sv. Martině za roboty 23 gr.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Jan Káně o sv. Jiří z 1/4 roli dědičné 13 gr.
  o sv. Václavě   17 gr.
      slepice 1, vajec 10
    z poustek 2 gr.
  o sv. Martině za roboty 11 gr. 1 d. 1 víd.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Matěj Škubin o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 26 gr.
    z půl čtvrti oujezdný 8 gr.
  o sv. Václavě z 1/2 lánu 1 zl. 4 gr.
      slepice 2, vajec 20
    z půl čtvrti 8 gr.
  o sv. Martině za roboty 28 gr. 1 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Tomáš Knot o sv. Jiří z půl čtvrti dědičné 7 gr.
    z půl podsedku dědičného 5 gr. 1 d. 1 víd.
    z půl čtvrti oujezdný 8 gr.
  o sv. Václavě   9 gr.
      5 gr. 1 d. 1 víd.
      8 gr.
      slepice 2, vajec 15
  o sv. Martině za roboty 16 gr. 6 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Pavel Hostků o sv. Jiří ze čtvrti dědičné 13 gr.
    z půl lánu oujezdnýho 1 zl.
  o sv. Václavě   1 zl. 17 gr.
      slepice 1, vajec 10
  o sv. Martině za roboty 1 zl. 3 gr. 6 d.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Mikuláš Havlasů o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 26 gr.
  o sv. Václavě   1 zl. 4 gr.
      slepice 2, vajec 20
  o sv. Martině za roboty 23 gr.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Martin Zpěváček o sv. Jiří ze zahrady 2 gr.
  o sv. Václavě   2 gr.
Jíra Dvořák o sv. Jiří z lánu roli dědičné a z niv 3 gr.
    hájovýho 14 gr. 3 d.
  o sv. Václavě   3 gr.
    hájovýho 14 gr. 3 d.
  "Když jest ven z země tažení, povinen pánu týž dvořák kůň hodný s sedlem zasedacím, s rystunkem, s pacholkem, s šarcem, oboječkem, předním, zadním kusem zbroje, s šturmhaubem, nákolenky, rukavicemi plechovejmi, párem ručnic, kerhertem, touličkem, kličkou, šavlí, koncířem, podkolenem, oupravněm jakž na statečného rejtara náleží, vypraviti."
Jíra Bartadej o sv. Jiří z 1/2 lánu dědičného 26 gr.
  o sv. Václavě   1 zl. 4 gr.
      slepice 2, vajec 20
  o sv. Martině za roboty 23 gr.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.
Václav Piptáček o sv. Jiří z čtvrt roli dědičné 13 gr.
    z 1/2 lánu oujezdného 1 zl.
  o sv. Václavě   17 gr.
      1 zl.
      slepice 1, vajec 10
  o sv. Martině za roboty 1 zl. 4 gr. 6 den.
  O Vánocích hájového 14 gr. 3 d.

Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz