Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Urbáře

Odborná definice urbáře není dle dostupných zdrojů zcela jednotná. Lze nalézt, že urbář je "písemnost, vytvářená vrchností, tj. držiteli pozemkového majetku, pro evidenci dávek a platů, které jim byly (nebo měly být) pravidelně odváděny poddanským obyvatelstvem", jindy se dočítáme, že urbář je "zpravidla v knižní formě sestavený systematický soupis důchodů nebo platů odváděných z venkovského hospodářství vrchnosti". Nejjednodušší a pravděpodobně i nepřesnější je tvrzení, že "urbář je seznam povinností vůči pánu".

Na urbáře narazí myslím časem každý genealog. Podmínkou je přeci jen určítá pokročilost bádání, neboť urbáře v naprosté většině vznikaly do 17, mnohem méně v 18. století.

Urbář Chropyňského panství
Urbář komorního panství Brandejs nad Labem z roku 1651
Urbář panství Libeň z roku 1652 [PDF 25kB]

Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz