Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Václav Dvořák (1791-1868)

Václav - podsedník na Újezdsku č.12

Václav Dvořák byl již pátým potomkem a čtvrtým synem svých rodičů – Bartoloměje a Veroniky Dvořákových, ale jeho nejstarší dva bratři zemřeli v dětském věku. Narodil se v Trávníku 1. března 1791, za kmotry mu byli Václav Pomališ, podsedník v Trávníku, a jeho žena Anna. Rané dětství prožil ještě jistě ve vsi Trávníku, ale již někdy kolem roku 1800 odchází s rodiči a starší sestrou Annou do osady Újezdsko, kde žije jako svobodný mládenec s rodiči na gruntu č.p.12 až do doby, kdy 1. ledna 1811 grunt ztratí hospodáře, kdy umírá otec Bartoloměj. Necelý měsíc po otcově smrti 28. ledna 1811 se Václav žení v nedalekých Cvrčovicích s počestnou pannou Petronillou Menšíkovou. Václavovi bylo skoro 20 let, jeho nevěstě o rok méně. Petronilla byla zdejší rodačkou, narodila se ve Cvrčovicích č.1 12. dubna 1792 místnímu čvrtláníku Františku Menšíkovi a jeho ženě Barboře z rodu Ignáce Zbořila, čtvrtláníka taktéž ze Cvrčovic. Za svědky novomanželům byli Augustin Doležal, čtvrtláník z Újezdska a Tomáš Gorgoň, podsedník také z Újezdska. Oba jistě v té době netušili, jak dlouhé manželství je čeká. Z manželaství vzešly 4 děti – 2 dcery a 2 synové.

Děti Václava a Petronilly Dvořákových

Prvním potomkem byla dcera Rosalie, narodila se 23. července 1812 na Újezdsku č.12. O jejím dalším životě zatím nevím vůbec nic.

Druhým dítětem byl syn František, pokračovatel naší rodové linie, narodil se 30. května 1816. Více jak polovinu svého života prožil na rodném Újezdsku, kde se i oženil a kde se mu narodily všechny děti. Oba syny oženil do poměrně vzdálených Žalkovic a Hulína, proto také na stáří odchází z Újezdska a spolu s manželkou dožívá na výminku v Žalkovicích u rodiny syna Josefa.

Třetím dítětem byla druhá dcera Anna. Narodila se na Újezdsku 5. června 1820. Bohužel stejně jako o její starší sestře Rosalii nevím o jejím životě nic bližšího.

Posledním a druhým synem rodičů byl Václav. Narodil se na Újezdsku až 11 let po své sestře Anně 12. listopadu 1831. V matrice narozených je uveden jako Josef, nicméně při své svatbě už jako Václav. Nabízí se tu samozřejmě několik vysvětlení, nicméně já se přikláním k tomu, že se jedná buď o chybu v matričním zápisu a že jde o jednu osobu, nebo o Josefa, kterému třeba začali říkat Václav podle otce nebo podle jména, jakým byl možná biřmován. Václav zůstal i posvatbě stejně jako jeho starší bratr František na rodném Újezdsku. Oženil se 28. září 1858 ve Lhotce se zdejší Františkou rozenou Sedláčkovou, bylo mu skoro 28 let. Jeho nevěsta byla o 4 roky mladší než, on, byla dcerou po Jiřím Sedláčkovi, čvtrláníku ze Lhoty č.10 a jeho ženy Veroniky Matulové ze Šelešovic. Manželé Dvořákovi spolu po svatbě žijí na Újezdsku č.2 (koupili ?), v letech 1859-1874 se jim zde narodí celkem 7 dětí – 5 chlapců a 2 dívky. 3 nejmladší děti zemřeli ještě na Újezdsku v dětském věku. Pravděpodobně někdy po roce 1874 se Václav Dvořák s rodinou z rodného Újezdska odstěhoval. Bohužel se mi stále nedaří zjistit kam.

Děti Václava a Petronilly Dvořákových:

Rosalie * 23. července 1812 na Újezdsku  
František * 30. května 1816 na Újezdsku † 13. května 1891 v Žalkovicích
Anna * 5. června 1820 na Újezdsku  
Václav * 12. listopadu 1831 na Újezdsku  

Václav posledním Dvořákem na Újezdsku

Při narozeních svých čtyřech dětí byl otec Václav Dvořák veden jednou jako podsedník, jindy jako familiant. Vzhledem k tomu, že familianti byli dlouhodobě zatíženi odvody, dá se předpokládat, že je „zdědil“ po svém otci a opravdu familiantem na Újezdsku byl. Poté, co se jeho starší syn z Újezdska odstěhoval, dožili manželé Dvořákovi na výminku u svého mladšího syna Václava na Újezdsku č.p.2. Václav Dvořák st. se dožil na svou dobu vysokého věku 77 let, zemřel 16. října 1868 na Újezdsku č.2. Příčinou smrti byla „sešlost věkem“, o dva dny později byl ve Zlámance pohřben. Jeho žena Petronilla ho přežila ještě o dva roky, zemřela 22. února 1870 ve věku nedožitých 78 let na „vodnatelnost“.


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz