Vývod z předků Index jmen Index míst Vějířový graf « Zpět na titulní stranu
* 28. 10.1727 – Trávník 
† 05.08.1763 – Trávník 
11. 01.1751 – Trávník
* 18. 12.1730 – Trávník 
† 26. 02.1799 – Těšnovice č.34 
* Zlobice 
† po 1751 
28. 01.1708 – Trávník
* 05.04.1688 – Trávník 
† 09.02.1740 – Trávník 
Bartoloměj Miklík
* Záhlinice 
† Trávník 
17. 06.1719 – Kvasice
* Kvasice 
† Trávník 
* asi 1655 – Zlobice 
† 14. 12.1705 – Zlobice 
Marina
 
† Zlobice 
Martin Holub
* Trávník 
† Trávník 
28. 01.1685 – Trávník
Kateřina Řezáková
* Trávník 
† Trávník 
 
 
 
 
Pavel Přecechtěl
 
† po 1719 – Kvasice